El meu compromís

Mi compromiso

Ha d'acceptar el tractament de les seues dades / Debe aceptar el tratamiento de sus datos

Ajudaré a difondre aquest pacte

Realitzaré accions contra el masclisme

Fomentaré la igualtat en les meues relacions diàries

Donaré suport a les víctimes de la violència masclista

Consumiré de forma coherent amb la igualtat

Transmetré valors igualitaris a les meues filles i fills

M'agradaria proposar una acció

Signar el pacte

Ha d'acceptar el tractament de les seues dades / Debe aceptar el tratamiento de sus datos
Verify