La teua veu compta

A continuación se muestran todas las acciones propuestas por los ciudadanos y ciudadanas que se han adherido al Pacto.

2017-09-20 00:00:00

Ayuda a los españoles sin recursos

No soy racista mientras me respeten yo respeto pero no veo justo que en algunas instituciones den preferencia a los extranjeros cuando hay muchas familias españolad sin recursos y sin ningún tipo de ayuda.

2017-09-25 00:00:00

Programes de televisió

On es mostren aspectes diaris no sexistes

2017-12-03 00:00:00

TROBAR MÚSICA NO SEXISTA PER A COMPARTIR AMB TOTS

Mitjançant la xarxa trobar tota la música posible que faça referencia a la igualtat de génere.

2017-11-24 00:00:00

Educació en igualtat

Foment de la igualtat en l'aula i a nivell de centre

2017-09-18 00:00:00

Tallers pels bonstractes

Fer tallers pels bonstractes, diversitat sexo-afectiva i de prevenció de violències masclistes des de la infància

2019-01-10 00:00:00

Música morada

Taller en escoles i instituts sobre el tractament de la dona en determinats estils musicals, el paper i invisibilització de les dones en la història de la Música, en el panorama musical actual i en les agrupacions musicals vigents.

2017-09-22 00:00:00

De la Sexualitat a les Sexualitats . Informació Integral bàsica de educació sexual

Difondre com he fet desde la publicació del meu llibre en 2016 per part d'igualtat de la Diputació de València la educació sexual desde la infància per possibilitar la igualtat en benestar i diversitat per a totes les persones .

2017-11-23 00:00:00

Aula no sexista

Promoure entre l'alumnat la igualtat entre sexes.

2017-11-19 00:00:00

Família sídem, jerarquia no.

Reconeixement de la violència interioritzada en la família

2017-09-19 00:00:00

Llibres de text escolars

Vigilar i estar pendent perquè els llibres de text escolars no contradiguen el valor de la igualtat de les persones i que no afavoreixen o fomenten el masclisme o alguna de les possibles versions de la violència de gènere.

10 de 1032 acciones-propuestas