Compromisos signats

Ajudaré a difondre aquest Pacte:

 • Total signats: 10.200 - Ajudaré a difondre aquest pacte i animaré a l'adhesió al pacte en el meu entorn pròxim, el meu lloc de treball o d'estudis, associacions o col·lectius amb què col·labore, en les xarxes socials o en altres mitjans de difusió
 • Total signats: 3.961 - Imprimiré el manifest i el penjaré en el tauler d'anuncis de la meua comunitat, treball, escola o en altres espais que freqüente
 • 14.161 compromisos signats

Realitzaré accions contra el masclisme o els donaré suport:

 • Total signats: 6.904 - Organitzaré o impulsaré accions contra les violències masclistes o els donaré suport
 • Total signats: 6.017 - M'implicaré amb associacions que lluiten contra les violències masclistes
 • 12.921 compromisos signats

Fomentaré la igualtat en les meues relacions diàries:

 • Total signats: 10.085 - No utilitzaré termes denigrants amb connotacions sexistes per a desacreditar els altres, i mostraré rebuig quan els utilitze una altra persona
 • Total signats: 9.814 - Rebutjaré en el meu grup d'amistats les actituds sexistes, especialment les d'assetjament o control cap a alguna dona
 • Total signats: 9.635 - No deixaré que em tracten com una propietat i no ho faré amb la meua parella. I per descomptat, no utilitzaré el mòbil per a controlar la meua parella (ni deixaré que m'ho facen a mi)
 • Total signats: 9.145 - Utilitzaré les xarxes socials per a llançar missatges positius cap a la igualtat i de rebuig cap al masclisme
 • 38.679 compromisos signats

Donaré suport a les víctimes de la violència masclista:

 • Total signats: 10.771 - Donaré suport a les persones del meu entorn que patisquen situacions de violències masclistes i les orientaré cap a les oficines d'atenció a les dones víctimes de violència de gènere
 • Total signats: 10.249 - Informaré dels casos que conega de tracte discriminatori per raó de sexe, d'orientació sexual o d'identitat de gènere
 • Total signats: 10.678 - Telefonaré al 112 si tinc indicis que s'està produint un acte de violència masclista
 • 31.698 compromisos signats

Consumiré de forma coherent amb la igualtat:

 • Total signats: 9.023 - Triaré marques i productes que no facen publicitat o pràctiques sexistes
 • Total signats: 8.667 - Mostraré el meu rebuig de productes o establiments que realitzen publicitat sexista, sol·licitaré que els retiren i els denunciaré a través de les xarxes socials
 • Total signats: 7.594 - Aniré a discoteques o locals d'oci on les dones siguen considerades com iguals i no aniré a aquells que les utilitzen de forma sexista, com a objectes o reclams
 • Total signats: 8.393 - Consumiré música o altres productes culturals i d'oci que donen una imatge igualitària d'homes i dones, i rebutjaré i denunciaré aquelles que contribueixen a generar desigualtat, violència contra les dones o a la denigració de les dones com a persones
 • Total signats: 8.921 - Faré difusió de les bones pràctiques de productes o serveis que contribuïsquen a difondre valors d'igualtat i diversitat
 • Total signats: 9.252 - I, per descomptat, no consumiré prostitució i mostraré rebuig davant de l'explotació sexual
 • 51.850 compromisos signats

Transmetré valors igualitaris a les meues filles i fills:

 • Total signats: 9.062 - Transmetré a les meues filles i fills valors igualitaris i no discriminatoris per raons de sexe, d'orientació sexual o d'identitat de gènere
 • Total signats: 8.812 - Promouré que les activitats que fem fomenten el tracte igualitari
 • Total signats: 8.332 - Posaré especial atenció en els joguets, tant a l'hora de comprar-los, com en l'ús no sexista d'aquests
 • Total signats: 8.441 - Posaré especial atenció en l'exemple que done com a mare o pare, perquè la meua forma d'actuar dins de casa no perpetue els rols sexistes de gènere
 • Total signats: 6.727 - Donaré a conéixer el pacte en el centre educatiu de la meua filla o fill i animaré que s'hi adherisquen
 • 41.374 compromisos signats