La teua veu compta

A continuació es mostren totes les accions propostes pels ciutadans i ciutadanes que s'han adherit al Pacte.

2017-10-22 00:00:00

Fer cartells de conversacions de WhatsApp

Fer cartells on hi haja un comportament masclista i difundir-los per les escoles i parades de bus.

2017-09-18 00:00:00

Concentració contra els assassinats masclistes

Formes part d'una associació de dones i ens estem concentrant a la porta de la seu a cada assassinat masclista com a rebuig cap al fet i l'acte i com homenatge a la víctima. Podría fer-se extensiu a la resta d'associacions.

2017-09-19 00:00:00

Intel·ligència emocional a l'escola

Classes d'intel·ligència emocional per a resoldre confictes i frustracions sense violència

2017-11-14 00:00:00

Entendrens

Pot semblar poc eficient o fins i tot massa tolerant pero crec que podria ser positiu tindre una actitut comprensiva en el sentit que la mentalitat masclista del individu pot ser no depen d'ell mateix sino de tot el seu entorn i educació, per aixó crec que estaria bé considerar la possibilitat que una persona no siguera masclista per decisió i voluntat propia

2017-09-19 00:00:00

INCLUIR LAS EVIDENCIAS CIENTÍFICAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

ES MUY NECESARIO PARA ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO QUE EN LAS CAMPAÑAS, ACCIONES DE ENTIDADES, PROYECTOS EDUCATIVOS DE PREVENCIÓN O MANIFIESTOS, SE INCLUYAN AQUELLAS CLAVES (DEMOSTRADAS EN LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PUBLICADAS EN AQUELLAS REVISTAS DE IMPACTO O UNIVERSIDADES PUNTERAS A NIEL INTERNACIONAL) QUE VAN A PREVENIR O ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. LAS CAMPAÑAS QUE SE BASAN EN ACCIONES QUE NO TIENEN NINGÚN AVAL DETRÁS, LLEGAN A SER CONTRAPRODUCENTES Y NO NOS PERMITEN ACABAR CON ESTA PROBLEMA TAN GRAVE.

2017-11-27 00:00:00

Cançó per la igualtat

Cantar amb el cor del centre una canço per la igualtat

2017-11-14 00:00:00

Terrorismo machista

Manifestaciones para conseguir equiparar ante la justicia, la violencia machista al terrorismo.

2017-09-19 00:00:00

Publicitar el Pacte d'igualtat del meu centre de treball

Negociar amb la direcció del centre per tal que el pla d'igualtat siga conegut per tota la plantilla.

2017-09-18 00:00:00

Jornada lúdico festiva de presentación del pacto

En un espacio abierto convocar a la ciudadanía a través de asociaciones feministas y de víctimas de violencia machista para celebrar la firma del pacto, informar de los ejes fundamentales acompañado de actuaciones que transmitan un mensaje feminista y contra la violencia machista

2019-01-08 00:00:00

Educación en los colegios

Formetar que no haya machismo en los colegios

10 de 1028 accions propostes