Visualització de contingut web

Política de privacitat

L'accés al Portal del Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista de la Generalitat es realitza de forma anònima.

L'accés a l'àrea d'adhesió al Pacte implica el coneixement de la utilització i la incorporació de les dades de la persona usuària en el certificat digital en un fitxer automatitzat de caràcter personal el responsable del qual és la Direcció General de Tecnologies de la Informació, l'ús i la finalitat del qual és poder oferir els serveis de subscripció del Portal. En cap cas les dades seran objecte de tractament o de cessió a tercers o terceres si no és amb el consentiment inequívoc de la persona afectada, d'acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999, de 13 de desembre.

Addicionalment, per a poder accedir a algun dels serveis del Web que disposen de gestió o tràmit específic, les persones usuàries han de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat. Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de la Generalitat i seran tractades de conformitat amb la regulació establida per la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999, de 13 de desembre.

El vostre nom apareixerà juntament amb els altres noms en l'apartat https://www.sumatalpacte/pactes com a integrant del pacte social. També apareixerà en la pàgina inicial immediatament després de realitzar el pacte, en la secció "últims pactes". Si no voleu que el vostre nom aparega en aquesta llista poseu-vos en contacte amb nosaltres a través dels mitjans que oferim a continuació.

Les persones les dades personals de les quals consten en un fitxer informatitzat de la Generalitat poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la forma prevista en la llei, davant de l'òrgan responsable del fitxer. En el cas que no sapieu quin és aquest òrgan heu d'adreçar la vostra sol·licitud a la Direcció General de Tecnologies de la Informació: C/ Miquelet 5, 46001, València.

La Generalitat ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals que la llei requereix, i ha instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades, i en garanteix el secret i la confidencialitat.

L'accés al Portal de la Generalitat implica de forma obligatòria la utilització de galetes. (Les galetes són xicotetes quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada persona usuària perquè el servidor recorde determinada informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà). Cap galeta emmagatzema informació de caràcter personal, únicament s'emmagatzema informació tècnica necessària per al funcionament correcte del Portal.